اغلب کاردان‌های ساختمان مهندس شدند

اغلب کاردان‌های ساختمان مهندس شدند

به ازای هر کاردان ۶مهندس داریم

اغلب کاردان‌های ساختمان مهندس شدند - اخبار مشاغل ناریران

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با انتقاد از عدم حذف موانع بر سر راه کاردان‌ها پس از ۱۵ سال، گفت: اکثر کاردان‌های فنی، مهندس شده‌اند.

مهدی موذن با بیان اینکه نظام کاردانی بر اساس قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۸۱ ایجاد شد؛ اما رویکرد تک‌محوری مسئولان، این سازمان را در انزوای مطلق قرار داده و بعد از پانزده سال کماکان موانع فعالیت‌ها برداشته نشده است، گفت: برخلاف سازمان نظام کاردانی، توجه مطلق مسئولان به سازمان نظام مهندسی بوده است؛ با وجود اینکه در آیین‌نامه نوشته شده که اگر جایی مهندس وجود نداشته باشد، کاردان می‌تواند فعالیت کند که این فرض با منطق و واقعیت‌ها سازگار نیست؛ در حالی که این دو سازمان برآمده از یک قانون هستند و باید در کنار هم فعالیت کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با بیان اینکه اعضای ما با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند، اظهار داشت: در آیین‌نامه قانون نظام مهندسی ظرفیت کاری برای مهندسان را حدود ۲ هزار متر و برای کاردان‌ها کمتر از ۸۰۰ مترمربع تعیین شده است؛ اما همین دستورالعمل هم اجرایی نمی‌شود و مسئولان معتقدند تا زمانی که به همه مهندسان کار ارجاع نشود به کاردان‌ها کار نخواهیم داد.

وی تصریح کرد: این موضوع منجر شده که یا کاردان‌های فنی به مشاغل مجازی روی آورند و یا اکثریت مهندس شوند؛ همچنین به جای اینکه به ازای یک نفر مهندس ۳ نفر کاردان داشته باشیم، امروز به ازای یک نفر کاردان ۶ نفر مهندس داریم که بی‌تردید صنعت ساختمان از این موضوع در آینده، آسیب‌های زیادی خواهد دید.

موذن با بیان اینکه وقتی پروانه اشتغال فایده‌ای برای کاردان نداشته باشد، حق عضویت هم  پرداخت نمی‌کند، افزود: این در حالی است که تنها منبع درآمدی ما به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، حق عضویت اعضا است. البته نگاه مدیران میانی وزارت راه و شهرسازی در سالهای اخیر به کاردان‌ها مثبت نبوده است، افزود: به تازگی کمیته‌ای تخصصی برای بازنگری قانون نظام مهندسی تشکیل شده و متاسفانه از سازمان نظام کاردانی ساختمان برای بیان نقطه نظراتشان دعوت نشده است.

وی اضافه کرد: پس از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت راه و شهرسازی باید ضوابط آیین نامه تشکیلات حرفه‌ای کاردان‌ها را ظرف شش ماه تصویب می‌کرد؛ اما این کار بعد از شش سال انجام شد. همین اتفاق باعث شد تا سازمان نظام مهندسی تمام کارها را در اختیار بگیرد و پیشبرد برنامه‌ها برای سازمان نظام کاردانی، سخت‌تر شود.

موذن با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته حقوق مهندسان و تکنسین ها در حوزه اجرای ساختمان برابر است، ادامه داد: با اتخاذ سیاست‌های اشتباه توسط مدیران وزارت راه و شهرسازی، همه کاردان‌های فنی به جهت عدم ارجاع کار به آنها تمایل به ادامه تحصیل داشته و هم اکنون ۴۰۰ هزار نفر مهندس و ۶۰ هزار نفر کاردان فنی در کشور هستند و با  ادامه وضعیت موجود تعداد کاردان‌ها کمتر هم خواهد شد.