ثبت سریع آگهی

برای درج آگهی می توانید از دو روش زیر اقدام کنید:

 

درج آگهی سریع (بدون ایمیل)درج آگهی و عضویت (با ایمیل)

نکات:

  • در صورتی که آگهی خود را از طریق درج سریع آگهی ثبت نمایید، عضویت شما بصورت موقت و برای درج یک آگهی انجام می شود و قادر خواهید بود آگهی خود را در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت کنید.
  • در صورتی که آگهی خود را از طریق عضویت در سایت درج نمایید، تائید عضویت شما از طریق ایمیل انجام می پذیرد و نسبت به روش قبل، امکانات بیشتری در اختیار شما خواهد بود.